MENU

Mgr. art. Michal Kríž

VZDELANIE:

 • 1998/2002  Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici
  odbor: Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
  Prof. Tibor Uhrin
 • 2002/2006  Akadémia umení Banská Bystrica – Fakulta výtvarných umení
  odbor: Grafika; doc. Igor Benca, akad. mal.
  Bakalársky stupeň štúdia
 • 2006/2008  Akadémia umení Banská Bystrica – Fakulta výtvarných umení
  odbor: Voľné výtvarné umenie; doc. Igor Benca, akad. mal.
  Magisterský stupeň štúdia

KOLEKTÍVNE VÝSTAVY:

 • 2001  Výstava odboru hračiek z ŠÚV Kremnica, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš
 • 2006  Výstava diel poslucháčov Fakulty výtvarných umení AU v Banskej Bystrici, štátna galéria, Banská Bystrica
 • 2006  Výstava diel poslucháčov Fakulty výtvarných umení AU v  Banskej Bystrici, Centrum Sztuki Wspolczesnej SOLVAY, Krakow

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY:

 • 2002  Cross Across – maľby, Klopačka – čajovňa, Banská Štiavnica

PROGRAMY V KTORÝCH PRACUJEM:

 • Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Corel Draw